Aktuellt

Aktuellt

Är du intresserad att delta i styrelsearbete i vägföreningen?

Utdrag från senaste styrelseprotokollet:
"Framtiden för styrelsen och dess arbete Vid nästa stämma år 2022 funderar många av styrelsens medlemmar av olika anledningar att avgå. Totalt är det 6 stycken. Vid diskussionen om det problem som skulle uppstå, var alla överens om att hjälpa valberedningen att få tag i intresserade personer. Vid nästa styrelsemöte bör eventuella kandidater delta i mötet för att få information och se vad det hela handlar om. Då får vi också bestämma vidare lämpliga åtgärder."

Hör av dig till någon i styrelsen!


Årsredovisning 2020-04-01--2021-03-31
Revisionsberättelse 2021 finns med i årsredovisningen.
Underhåll och förnyelseplan 2021-2022
Underhållsplan 2022-2023


På stämman 2020 meddelades att en faktureringsavgift på 25 kr tillkommer vid brevutskick.

Alla utskick kommer att ske med mail så meddela er mailadress till kassören eller sekreteraren!Buskröjning

När vintern är över och våren kommer, börjar buskar och träd att växa och grönska. Vid tomtgränsen mot körbanan och vid korsningar finns regler hur buskar och andra växter ska vara klippta, så att sikten inte skyms och trafiken kan passera utan problem. Det är fastighetsägaren som är skyldig att hålla efter växtligheten. Här är reglerna som gäller Mörbylånga kommun.

Häckar och buskage

Klipp häcken och håll trottoaren ren från växtlighet

För trafiksäkerhetens skull är det viktigt att sikten i gathörnen inte skyms av växtlighet och dylikt. Trottoarerna ska också vara fria från ogräs samt skottas och halkbekämpas vintertid. Som fastighetsägare är detta ditt ansvar.

Tänk på följande:

  • Fotgängare och trafikanter får inte störas av utstickande växter eller för höga häckar. Kontrollera att sikten inte är skymd för trafikanter vid din utfart från tomten.
  • Har du en hörntomt ska du se till att det finns en sikttriangel där inga växter eller andra arrangemang är högre än 80 cm över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vartdera hållet från gatukorsningen.
  • Kontrollera att inte växter hänger över gång- eller körbanan. För gångbana gäller 2,5 m och för körbanan 4,6 m.
  • Om din tomt ligger inom detaljplanelagt område och gränsar till en trottoar är du som fastighetsägare ansvarig för att trottoaren hålls fri från ogräs och annan växtlighet samt skräp och dyligt. Vintertid ska trottoaren skottas och halkbekämpas.
Reglerena finns också på deras hemsida. Klicka på Häckar och buskage

Är du osäker så är det lämpligt att kontakta någon i vägsektionen:
Jörgen Nilsson Telefon 0768 960616
Hans-Göran Martinsson Telefon 0485-36105, 0768-460226
Anders Eklund
Kristian Sturesson Telefon 070-8107800
Stefan Thörn Telefon 070-9628558

Styrelsen beslutade 2021-01-24 att ett mail, innehållande information om vad som gäller vid
tomtgränsen mot körbanan och vid korsningar, ska skickas ut till medlemmarna.

En påminnelse kommer att skickas efter en tid, om fastighetsägaren inte följer instruktionen.

Om det fortfarande efter den bestämda tidsgränsen finns fastighetsägare som inte fullgjort
sin skyldighet, kommer vägsektionen att utföra arbetet mot en kostnad.

Styrelsen har beslutat att arbetskostnaden ska vara 250 kr/timme och person, om flera personer
behövs.
Bortforslingen kostar 200 kr om detta också ska göras.


Här finns lite mer om datalagen och hur vi hanterar den.


Fiberanslutningarna

Välja operatör

Ett avtal har gjorts med Zitius, som är det företag där man ska välja vilken operatör och vilka tjänster man vill ha. På deras hemsida ZMARKET kan du se vilka operatörer som finns på Öland.
Entreprenören Eltel har fått betalt för arbetet och nu är det Zitius, som har ansvaret och ska hjälp dig vid problem.
Eftersom det är en del som har problem med överföringen, så kontakta Zitius och berätta vad problemet är. Det finns ett antal kontakter på denna sida.
Det är troligen Telefon: växel 010-195 91 00 och E-post: info@zitius.com, som är de rätta kotaktadresserna. Alla personerna ovan är nog bara försäljare och svarar inte på (mina) mail med frågor om befintliga nät.