Aktuellt

Aktuellt

Medlemmarna i Stora Frö Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie

Föreningsstämma

Tid: Lördagen den 25 juli 2020 kl.10.00
Plats: Dansbanan i Stora Frö

På grund av coronapandemin förlägger vi mötet utomhus, för att följa de regler som finns. Vill du sitta under mötet, måste du ta med en stol. Om myndigheterna inför nya regler, kan vi behöva göra ändringar. I sådant fall kommer vi att meddela detta på vår hemsida.

Program:
Stämmans öppnande Ordföranden Bengt Jönsson
Stämmoförhandlingar Enligt bilagd dagordning
Avslutning på förhandlingarna

Välkomna!
Styrelsen

Årsredovisning 2019-04-01--2020-03-31
Revisionsberättelse 2020
Underhåll och förnyelseplan 2020-2021
Underhållsplan 2021-2022
Valberedningens förslag till funktionärer
Motion 1
Motion 2
Debiteringslängden kommer att finnas tillgänglig på stämmanSiktröjning

Nu när vintern är över och våren kommer, börjar buskar och träd att växa och grönska. Vid många vägkorsningar finns fastigheter, där buskar och andra växter blir så höga att sikten skyms. Det är viktigt för trafiksäkerheten att sikten vid vägkorsningarna är bra och det är fastighetsägaren som är skyldig att hålla efter växtligheten. Det finns regler för hur det ska se ut i gatukorsningar.
Regler gällande Mörbylånga: (klicka på länken!) Häckar och buskage

Är du osäker så är det lämpligt att kontakta någon i vägsektionen:

Jörgen Nilsson Telefon 0768 960616
Hans-Göran Martinsson Telefon 0485-36105, 0768-460226
Benny Yngvesson Telefon 070-9436071
Kristian Sturesson Telefon 070-8107800
Om det finns växter som stör sikten, kommer du att bli påmind om vad som gäller. Om inget händer, kan styrelsens vägsektion justera vegetationen som stör och fastighetsägaren får betala för jobbet


Här finns lite mer om datalagen och hur vi hanterar den.


Fiberanslutningarna

Välja operatör

Ett avtal har gjorts med Zitius, som är det företag där man ska välja vilken operatör och vilka tjänster man vill ha. På deras hemsida ZMARKET kan du se vilka operatörer som finns på Öland.
Entreprenören Eltel har fått betalt för arbetet och nu är det Zitius, som har ansvaret och ska hjälp dig vid problem.
Eftersom det är en del som har problem med överföringen, så kontakta Zitius och berätta vad problemet är. Det finns ett antal kontakter på denna sida.
Det är troligen Telefon: växel 010-195 91 00 och E-post: info@zitius.com, som är de rätta kotaktadresserna. Alla personerna ovan är nog bara försäljare och svarar inte på (mina) mail med frågor om befintliga nät.