år 2011
Korsningen Hagaparksvägen-Rudolfs väg
från 2011.

Bild från 2001

Till kartan.