år 2011
Genvägen söderut
från 2011.

Bild från 2001

Till kartan.