år 2011
Korsningen Mältaregatan-Genvägen
från 2011.

Bild från 2001

Till kartan.