år 2001
Mältaregatan österut
mot Stora Frö från 2001.

Till kartan.