år 2011
Dansbanevägen
med Strandnära från 2011.

Till kartan.