år 2001
Väg 943 infart Hagapark
från 2001.

Till kartan.