år 2011
Korsningen Mältaregatan och Bygatan
från 2011.

Bild från 2001

Till kartan.