år 2001
Norra infarten till
Stora Frö från 2001.

Till kartan.