år 2001
Affärsgatan
från väg 943 från 2001.

Till kartan.