år 2011
Malmgatan från söder
från 2001.

Till kartan.