år 2001
Södra infarten till
Stora Frö från 2001.

Till kartan.