år 2011
Korsningen August Jansgatan (t.v),
Malmgatan (rakt fram)
och Affärsgatan från 2001.

Till kartan.