år 2011
Mältaregatan österut
från 2001.

Till kartan.