år 2011
Korsningen Mältaregatan och Affärsgatan
från 2011.

Bild från 2001

Till kartan.