år 2011
Dansbanevägen övergår i Dalvägen
från 2011.

Till kartan.