år 2011
Dalvägen-Fibblevägen
från 2011.

Till kartan.