år 2001
Nytt område
för byggnation
Bilden från 2001.

Bild från 2011 saknas

Till kartan.