år 2011
Dansbanevägen - Eriks väg
från 2011.

Bild från 2001

Till kartan.