år 2011
Dansbanevägen med
dansbanan till vänster
från 2011.

Bild från 2001

Till kartan.