år 2011
Dansbanevägen
söderut från 2011.

Bild från 2001

Till kartan.