år 2011
Hagapark receptionen
från 2011.

Bild från 2001

Till kartan.